Vi arbejder for at skabe et paradigmeskift i måden at tænke forbrug på. I vores univers bliver det gamle det nye og det uperfekte en kvalitet.

Vi tager udgangspunkt i det eksisterende og skaber noget nyt af højere værdi.

Vi dyrker det rå, patinerede og uprætentiøse.